english version

Zborník

Z konferencie bude vydaný medzinárodný recenzovaný zborník:
  

MEDZINÁRODNÝ RECENZOVANÝ ZBORNÍK KONFERENCIE

V tlačenej forme bude vydaný odborným nakladateľstvom EUROKODEX a bude dostupný už v deň konania konferencie. Každý účastník konferencie získa jeden zborník (v rámci konferenčného poplatku). Zborník bude dostupný v e-shope vydavateľa a v e-shopoch s odbornou literatúrou, ako aj v kamenných predajniach v rámci SR a ČR.

Zborník obsahuje príspevky prednášajúcich a diskutérov v celej neskrátenej podobe.

ONLINE POST. ZBORNÍK

zborník bude vydaný v digitálnej podobe a uverejnený online na stránke medius.sk. Príspevky v tomto zborníku môžu uverejniť účastníci konferencie, prípadne iní autori. Podmienkou uverejnenia je schválenie príspevku organizátormi konferencie. Zborník bude vydaný do 30.07.2014, za predpokladu, že sa nazbiera min. 6 príspevkov.

 

OBSAH A ABSTRAKTY ZBORNÍKA KONFERENCIE:

 


 

Zborník z medzinárodnej konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“, ktorá sa konala 11.-12. apríla 2013 v Košiciach môžete nájsť na tomto linku.
 

Na tejto konferencii vystúpilo viac ako 30 prednášajúcich a diskutérov z troch krajín EÚ. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov. 
Fotogaléria z konferencie je prístupná na tomto linku.

 
 


 

Zborník medzinárodnej konferencie „Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky“, ktorá sa konala 3. mája 2012 v Košiciach môžete nájsť na tomto linku.
 

Na tejto konferencii vystúpilo 14 prednášajúcich z piatich krajín Európy. Odbornými garantmi konferencie boli prof. Dr. Dr. Marie Josephine Thiel (Univerzita Strasburg) a prof. Dr. med. Dr.h.c. Jozef Sopko (Universität Basel). Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 120 účastníkov. Fotogaléria z konferencie je prístupná na tomto linku.

 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI