english version

Program

 Zmena v programe organizátorom je vyhradená.
 

1. DEŇ - 10. apríl 2014   2. DEŇ - 11. apríl 2014

 

 • 7.30 - 8:20   Registrácia účastníkov
 
 •  7:30 - 8:20   Registrácia účastníkov

 

    8:30 - 10:15   1. DOOBEDŇAJŠÍ BLOK       8:30 - 10:15   1. DOOBEDŇAJŠÍ BLOK

 

Čo je to reprodukčné zdravie?


Predsedajúci bloku: prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc.

 

Dá sa nájsť konsenzus v kľúčových otázkach reprodukčnej medicíny?


Predsedajúci bloku: doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD., OP

 

 • 8:20 – 8:30 Otvorenie konferencie

  


 


 

 • 10:15 – 10:30   coffee break
 
 • 8:20 – 8:30 Otvorenie konferencie

  


 


 

 • 10:15 – 10:30   coffee break

 

    10:30 - 12:30   2. DOOBEDŇAJŠÍ BLOK
      10:30 - 12:30   2. DOOBEDŇAJŠÍ BLOK

 

Prevencia v starostlivosti o ženské zdravie a zodpovednosť poskytovateľa


Predsedajúci bloku: MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA

 

Výkony asistovanej reprodukcie na Slovensku


Predsedajúci bloku: MUDr. Mário Miklosi, PhD.

 

 

   

    12:30 - 13:30   obed       12:30 - 13:30   obed

 

    13:30 - 15:45   1. POOBEDŇAJŠÍ BLOK
      13:30 - 15:45   1. POOBEDŇAJŠÍ BLOK

 

Asistovaná reprodukcia - výzva pre právo a etiku


Predsedajúci bloku: JUDr. Ivan Humeník, PhD. 

 

Prirodzenosť ako hodnota v starostlivosti o ženu


Predsedajúci bloku: MUDr. Marián Kollár

 

 • 13:30 – 13:45   PREZENTÁCIA GENERÁLNEHO
  PARTNERA KONFERENCIE

  


 


 

 • 15:45 – 16:00   coffee break
 
 • 13:30 – 13:45   PREZENTÁCIA GENERÁLNEHO
  PARTNERA KONFERENCIE

  


 


 

 • 15:45 – 16:00   coffee break

 

 

    16:00 - 17:45   2. POOBEDŇAJŠÍ BLOK
      16:00 - 17:45   2. POOBEDŇAJŠÍ BLOK

 

Surogačné materstvo


Predsedajúci bloku: MUDr. Martin Petrenko, CSc.

 

Nové prístupy v nazeraní na ženské reprodukčné zdravie


Predsedajúci bloku: prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.

  

 • 17:45 - 18:00   záver konferenčného dňa
 

 


 

 • 17:45 - 18:00   záver konferenčného dňa

 

 

 

POZRITE SI KRÁTKE VIDEO O PRIPRAVOVANEJ KONFERENCII!
 

 

 
 

POZRITE SI AKO VYZERALA KONFERENCIA "AKÉ PRINCÍPY VLÁDNU ZDRAVOTNÍCTVU"!
 

 
 
 


 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI