english version

Prihláška

Registrácia a platba poplatku je možná do 9.4.2014 (pokiaľ organizátori nezastavia registráciu skôr). Po tomto termíne len na základe súhlasu organizátorov. 
 


 

REGISTRÁCIA

 • ONLINE REGISTRÁCIA s možnosťou úhrady konferenčného poplatku cez internetbanking alebo CardPay. Po zaregistrovaní  bude na Vašu emailovú adresu doručený notifikačný email s variabilným symbolom pre identifikovanie platby cez internetbanking.
 • Zaslaním registračného formuláru (poštou alebo emailom) a uhradením poplatku bankovým prevodom na bankový účet organizátorov.
 • Po pripísaní poplatku na účet organizátora Vám bude vystavená faktúra a doručená na email uvedený v registračnom formulári.
 

CIEĽOVÁ SKUPINA

Konferencia je určená pre zdravotníckych pracovníkov, manažment zdravotníckych zariadení, členov právnych oddelení zdravotníckych zariadení, členov etických komisií, advokátov/právnikov, zamestnancov farmaceutických spoločností, manažment zdravotných poisťovní, zástupcov štátnych orgánov, zástupcov akademického sveta, členov pacientských organizácií a samozrejme aj pre iné osoby, ktorých téma konferencie zaujala. Záujmom organizátora konferencie je vytvoriť nezávislé multiodborové fórum, na ktorom by účastníci mohli slobodne vyjadriť svoj názor na prednesené témy.

 


 

 

Ak sa chcete REGISTROVAŤ CEZ ONLINE FORMULÁR, kliknite na tento odkaz.

 

 


 

VÝŠKA KONFERENČNÉHO POPLATKU (OBA KONFERENČNÉ DNI): 

 • Registrácia do 31.12.2013: 80 EUR
 • Registrácia od 01.01.2014: 89 EUR
 • Registrácia člen Komory pre medicínske právo – MEDIUS: 60 EUR
 • študenti vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa: 30 EUR (medzinárodný recenzovaný zborník nie je zahrnutý v študentskom poplatku)
 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK POKRÝVA
 

 • Konferenčná taška s materiálmi konferencie
 • Medzinárodný recenzovaný zborník (okrem študentov)
 • Certifikát o absolvovaní vzdelávania (konferencie)
 • Konferenčná menovka
 • Coffee break – doobedu a poobede počas každého konferenčného dňa
 • Obed – v každom konferenčnom dni

 

Súčasťou účastníckeho poplatku je možnosť stať sa členom Komory pre medicínske právo - MEDIUS na obdobie jedného roka ZDARMA (bežné členské vo výške 40 EUR). Svoj záujem o členstvo potvrdzujú účastníci pri registrácii v deň konania konferencie.

  


 

UBYTOVANIE V KOŠICIACH

Informácie o možnostiach ubytovania pre účely konferencie zverejníme čoskoro. V prípade otázok nás kontaktujte emailom na konferencia(at)medius.sk..
  MIESTO KONFERENCIE / PRÍSTUP PARKOVANIE

Konferencia sa uskutoční v konferenčných v konferenčnej sále KOŠICE HOTEL, Moldavská cesta II. 51, Košice. V blízkosti konferenčných priestoroch je dostupné strážené parkovisko (náklady parkovania organizátori nehradia). Bližšie informácie o tom ako sa do konferenčných priestorov dostať, ako aj o polohe parkoviska nájdete na tomto linku.

 

 


 

 

„OZVENY“ KONFERENCIE „AKÉ PRINCÍPY VLÁDNU ZDRAVOTNÍCTVU?“
 
Medzinárodná konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ sa konala 11.-12. apríla 2013 v Košiciach. Zborník z konferencie môžete nájsť na tomto linku.
Na tejto konferencii vystúpilo viac ako 30 prednášajúcich a diskutérov z troch krajín EÚ. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov.


Videospot 
z konferencie je prístupný na tomto linku.
Fotogaléria
z konferencie je prístupná na tomto linku.
 
 


 
 

 

„OZVENY“ KONFERENCIE „BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM – PRÁVNE, ETICKY, FILOZOFICKY“
 
Uvedená konferencia sa uskutočnila 3.5.2012 v Košiciach a vystúpilo na nej 14 prednášajúcich z 5 krajín Európy. Odbornými garantmi konferencie boli prof. Dr. Dr. Marie Josephine Thiel (Univerzita Strasburg) a prof. Dr. med. Dr.h.c. Jozef Sopko (Universität Basel). Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 120 účastníkov, ktorí mali možnosť zažiť širokú diskusiu na tému biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania liekov. Z konferencie bola vydaná odborná publikácia (medzinárodný zborník).  


Fotogaléria
z konferencie je prístupná na tomto linku
  
 


 

 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI