english version

Pozvánka

KĽÚČOVÉ TÉMY TÝKAJÚCE SA SPOLOČNOSTI

 

Reprodukčné zdravie ženy obsahuje celé spektrum prístupov, ktoré majú rovnaký menovateľ - snahu zabezpečiť realizáciu základných potrieb človeka a jeho najintímnejších túžob. Dnes, kedy je západná civilizácia vystavená zvyšujúcim sa problémom v oblasti prirodzenej reprodukcie sú tieto témy stále väčšou výzvou pre medicínu, bioetiku, psychológiu, či právo. Ako by mala vyzerať komplexná starostlivosť o reprodukčné zdravie, akú úlohu v nej zohráva správna diagnostika a komunikácia medzi lekárom a pacientkou? Aké je právne nastavenie asistovanej reprodukcie a ako by mohla vyzerať jeho právna úprava? Nakoľko môžme disponovať embryami? Aké sú právne riziká domácich pôrodov, hormonálnej antikoncepcie, či rizikových zákrokov v gynekológii a pôrodníctve? Aké môžu byť právne, psychologické, etické a existenčné dôsledky zanedbania správneho postupu o reprodukčné zdravie ženy?

Prijmite naše pozvanie byť súčasťou tohoto odborného podujatia! Nechajte sa obohatiť zaujímavými názormi a konfrontujte sa s novými výzvami. Prispejte svojou prítomnosťou, svojimi skúsenosťami a vedomosťami do mozaiky odpovedí na otázky praxe.

 

JEDINEČNÉ ZOSKUPENIE A KONKRÉTNY ODKAZ

 

Buďte účastní vzácneho zoskupenia popredných odborníkov z oblasti práva, bioetiky, medicíny, psychológie, farmakológie a morálnej teológie zo Slovenska a zahraničia. Na jednom mieste, počas dvoch konferenčných dní odznejú prednášky viac ako dvadsiatich špecialistov a odprezentujú sa názory pozvaných diskutérov. Prostredníctvom moderovanej diskusie budú prednášajúci, diskutéri a účastníci konferencie formulovať svoj názor na jednotlivé konferenčné témy. Zažite moment pretnutia sa rôznych odborných svetov hľadajúcich spoločný jazyk pre riešenie nastolenej problematiky. Prispejte aj Vy k syntéze názorov, formulujte svoje otázky a adresujte ich prednášajúcim a diskutérom. Odporúčania prednáškových panelov budú komunikované médiam, Národnej rade SR a Vláde SR. Názory prednášajúcich budú zachytené v odbornej publikácii (medzinárodný recenzovaný zborník).

 

BENEFITY PRE ÚČASTNÍKOV

 

Účastník získa priamo na konferencii medzinárodný recenzovaný  zborník, ktorý obsahuje príspevky prednášajúcich a ďalších autorov – exkluzívny odborný výstup využiteľný v ďalšej praxi.  Každý účastník získa Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, v prípade zdravotníckych pracovníkov s príslušným počtom kreditov. Konferencia má výrazne diskusný rozmer s dôrazom na vytvorenie efektívnych možností klásť otázky a ovplyvňovať konkrétny obsah odporúčaní pre všetkých zainteresovaných. Účastník konferencie má priestor konfrontovať svoje názory s názormi ďalších zúčastnených a možnosť nadobudnúť nové kontakty. Pre účastníkov ponúkame možnosť publikovania v online post-Zborniku, ktorý vydá organizátor do 5 mesiacov od konferencie.

 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI