english version

Pokyny autorom

V tejto časti webstránky nájdete informácie pre prednášajúcich, pozvaných diskutérov a ďalších autorov publikujúcich v Zborníku  (aj v online post.Zborníku).

 

Organizátor umožní publikovať v Zborníku konferencie aj autorom (záujemcom), ktorí na konferencii osobne nevystúpia a to za týchto podmienok:


Rovnaké podmienky platia aj pre záujemcov o publikáciu v online post.ZBORNÍKU s jedným rozdielom – príspevok musí byť doručený do 30.06.2014.

Pokyny pre štruktúru, spôsob citovania nájdete nižšie.

 pdf  Pokyny pre autorov a prednášajúcich

pdf  Citačná norma

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI