english version

Kontakt

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 Komora pre medicínske právo – MEDIUS

Mäsiarska 6
040 01 Košice

IČO: 42 097 321
DIČ: 202 3083854
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Košice
Číslo účtu: 292 284 8867/1100

Web: www.medius.sk, www.pravo-medicina.sk

 
Inštitút aplikovanej etiky prof. A Spesza

Za Inštitút doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD.

 
Vedecký výbor konferencie:

prof. MUDr. Štefan Lukačin, CSc.
doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
 

 

 

 

SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Mgr. Rastislav Farkaš
Komora pre medicínske právo – MEDIUS
Mäsiarska 6
040 01 Košice

E: konferencia@medius.sk


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI