english version

Aktuality / Priblíženie prvého dopoludňajšieho bloku druhého konferenčného dňaKonferencia Reprodukčné práva ženy v centre záujmu sa uskutoční 10. a 11. apríla 2014 v Konferenčnej sále - KOŠICE HOTEL, Moldavská cesta II. 51, Košice

Prvý doobedňajší blok druhého konferenčného dňa sa bude niesť v duchu hľadania konsenzu v kľúčových otázkach reprodukčnej medicíny.


Po privítaní účastníkov a otvorení druhého dňa vystúpi ako prvý so svojím príspevkom Is evangelism moral in healthcare? Good healthcare in the perspective of Catholic Social Teaching (Je evanjelizácia v zdravotnej starostlivosti morálna? "Dobrá" zdravotná starostlivosť v chápaní katolíckeho sociálneho učenia) Prof. dr. A.H.M. Frederic van Iersel. Pán profesor je súčasným diakonom katolíckej cirkvi a vo svojej prednáške sa zameria na otázku, čím môže evanjelizácia prispieť k zlepšeniu ľudského rozmeru v zdravotnej starostlivosti. Nasledovať bude hlavný knihovník a archivár Svätej cirkvi rímskej, pán Msgr. Jean-Louis Bruguès, O.P. ktorý prednesie príspevok s názvom La Conscience. Ce Dieu qui parle au cœur de l’homme (Svedomie. Boh, ktorý hovorí k srdcu človeka). Téma sa v intenciách kresťanského myslenia bude bližšie venovať fenoménu individuálneho svedomia v živote človeka.


Na uvedené témy následne nadviaže prednáška pod názvom Farmaceut ako zdravotnícky pracovník a výhrada vo svedomí  od autoriek PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. a PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH. Nosnou tézou bude vysoko aktuálna myšlienka možnosti uplatňovať si výhrady vo svedomí farmaceutickými pracovníkmi.


Rektor a spoluzakladateľ Kolégia Antona Neuwirtha, Dr. Martin Luterán zakončí prednáškovú časť dopoludňajšieho bloku druhého konferenčného dňa príspevkom s názvom Konflikt práva na súkromie a hodnoty nenarodeného ľudského života v rozhodnutí Ústavného súdu SR: kritická reflexia. Priestor bude venovaný kritickej analýze, na odborných fórach mnohokrát pertraktovaného, nálezu Ústavného súdu SR, v ktorom súd riešil otázku ochrany ľudského života už pred narodením a vyvažovania práva na súkromie ženy a prišiel k záveru, že umelý potrat v prvom trimestri tehotenstva je v súlade s ústavou.


Prvý doobedňajší blok druhého konferenčého dňa uzavrie podnetná diskusia účastníkov s prednášajúcimi. Veríme, že aj tento diskusný blok bude svojimi príspevkami, prednášajúcimi a diskutérmi nesmierne zaujímavý, pútavý a iste ponúkne rôznorodé názorové spektrum na danú problematiku, na základe ktorého každý účastník bude môcť získať nové poznatky, vytvoriť si názor, ktorý môže v rámci diskusného panelu predniesť aj ostatným účastníkom a živo o témach diskutovať. Pritom ide len o jeden z mnohých blokov, v ktorých vystúpia ďalší významný odborníci zo svojich odvetví, ktorí sa radi podelia so svojimi poznatkami a skúsenosťami s každým účastníkom konferencie.


Zároveň Vám dávame do pozornosti, že všetky cudzojazyčné prednášky budú účastníkom na mieste tlmočené do slovenského jazyka.

Neváhajte, zaregistrujte sa na www.konferencia-medius.sk a získajte neoceniteľné a praktické rady, poznatky, skúsenosti, názory, ktoré budú pre Vašu prax, ale aj osobný život viac ako prínosné. Počet voľných miest je obmedzený!


 
 
 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI