english version

Aktuality / Program 1. konferenčného dňaPredstavujeme Vám program 1. konferenčného dňa medzinárodnej konferencie "Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu"

Konferenčný deň so svojim príspevkom otvorí prof. MUDr. Lukačín, CSc., ktorý predstaví Reprodukčné zdravie ženy pohľadom do histórie. Následne sa predstavia RNDr. Zuzana Váczy a MVDr. Rosocha, CSC. so svojim príspevkom na tému Demografický vývoj neplodnosti a možnosti zvýšenia úspešnosti liečby. Reprodukčné zdravie: od uzdravovania časti k chorobe celku? Hľadanie definície zdravia a choroby od prírodných vied po kresťanskú etiku predstaví doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szániszló, OP.

 

Po coffe breaku so svojou prednáškou vystúpi MUDr. Vančík, CSc., ktorý účastníkom predstaví Multidisciplinárny prístup v zdravotnej starostlivosti o ženské zdravie. Pri rečníckom pulte ponúkne svoje znalosti aj Univ.-Prof. Dr. Wolfang Kroll s témou Which procedures are the most risky in gynaecology – obstetrics practice and what legal consequences negligence might cause? Účastníci budú môcť využiť služby tlmočníka prostredníctvom prijímačov. Následne sa svojou prednáškou na tému Ovariálny hyperstimulačný syndróm – možná komplikácia štandardných postupov IVF Kazuistika ÚDZS predstaví MUDr. Regendová, MPH. Ďalší zaujímavý príspevok predstavia doc. JUDr. MUDr. Kováč, PhD., PhD. s doc. MUDr. Zahumenským, PhD. pod názvom Postavenie a úlohy znalca v posudzovaní problémov týkajúcich sa gynekológie a pôrodníctva.
 

Po chutnom a výdatnom obede sa účastníci konferencie stretnú s témou Právo na asistovanou reprodukci jako základní lidské právo?, ktorú predstavia doc. JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LLM. a JUDr. Adam Doležal, LL.M.. Der Status des Embryo Uberlegungen zu den divergierenden Argumenten und Schlussfolgerungen je názov prednášky vystupujúceho Dr. Med., Dr. Phil, a Dr. Theol. Karl Hunstofer. Ďalším zahraničným hosťom bude em. univ. Prof. Dr. Dr.h.c. Wolbert s príspevkom Nothing is lost. On some arguments in the debate on spare embryos.
 

Po prestávke na lahodnú kávu vystúpi prof. Dr. Schaupp a predstaví Die Diskussion um die Liberalisierung des Fortpflanzungsmedizingesetzes in Osterreich Ethische und familienpolitische Aspekte. Následne ho pri rečníckom pulte vystrieda MUDr. Rumpík a rozoberie Surogátní mateřství – naše výsledky. Konferenčný deň ukončí so svojim príspevkom Náhradní mateřství v České republice JUDr. Ing. Prudil, Ph.D.
 

Ako ste sa práve mohli dočítať, prvý konferenčný deň bude nesmierne zaujímavý a prednášajúci Vám ponúknu pohľad na reprodukčné zdravie ženy v mnohých rôznych polohách, ktoré vo vzájomnej súvislosti umožnia účastníkom získať nové cenné znalosti, pohľady a názory na túto určite významnú oblasť života.
 

Keďže termín sa nezadržateľne blíži a počet miest je kapacitne obmedzený, tak neváhajte a ešte dnes sa prihláste na konferenciu aj prostredníctvom tejto prihlášky.
 

Tým Komory pre medicínske právo – MEDIUS a všetci prednášajúci sa na Vás tešíme.

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI