english version

Aktuality / Upresnenie hlavných konferenčných témV rámci prípravy programu konferencie boli upresnené hlavné konferenčné témy, ktoré boli rozdelené do štyroch blokov. Tak ako minulý rok, aj tento nás čakajú dva zaujímavé konferenčné dni.

"Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu" ponúka priestor na rôzne polohy programu konferencie. Organizátori preto stáli pred neľahkou úlohou rozhodnúť, ktorým témam sa počas konferencie budú prednášajúci a účastníci venovať najviac. Program konferencie bol rozdelený do štyroch blokov:

Uvedené témy budú prednášajúci vo svojich príspevkoch viac rozvíjať a nazerať na ne z pohľadu svojej špecializácie, či odboru. Na konferenciu bolo pozvaných viacero významných odborníkov pôsobiacich v oblasti medicíny, bioetiky, teológie a práva. Sme radi, že mnohí z nich svoju aktívnu účasť potvrdili. Ich prítomnosť, skúsenosti a názory sľubujú vytvorenie inšpiratívnej atmosféry. Bližšie informácie o osobách prednášajúcich prinesieme v nasledujúcich týždňoch.

Zaujal Vás program konferencie. Chcete sa na ňu prihlásiť ako prednášajúci, alebo by ste chceli uverejniť odborný príspevok v medzináronom zborníku? Kontakujte nás!

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI