english version

Aktuality / Slovenská komora psychológov ďalším odborným partnerom konferenciePo uzavretí odbornej spolupráce so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskou lekárnickou komorou a Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach sme uzavreli dohodu o odbornej spolupráci so Slovenkou komorou psychológov.

Kladný postoj Slovenskej komory psychológov si vážime a tešíme sa na osobné stretnutie s jej členmi na našej pripravovanej konferencii, ako aj s ostatnými účastníkmi, ktorí sa môžu zaregistrovať prostredníctvom tejto prihlášky.
 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI