english version

Aktuality / Slovenská lekárnická komora odborným partnerom konferencieS potešením Vám môžeme oznámiť, že Slovenská lekárnická komora sa stala odborným partnerom konferencie „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“, na základe čoho sa pri realizácii tohto podujatia môžeme opierať o podporu a odbornosť predstaviteľov SLEK-u.

Pri tejto príležitosti poskytol vyjadrenie 1. viceprezident Slovenskej lekárnickej komory, PharmDr. Ondrej Sukeľ: „Je tomu iba pár mesiacov, keď bola slovenská laická i odborná verejnosť masívne mediálne informovaná o registrácii prípravkov používaných na medikamentózne ukončenie pokročilej vnútromaternicovej gravidity. Napriek tomu, že ich reálne použitie nie je ešte možné, už dnes sú farmaceuti často konfrontovaní s požiadavkou ich výdaja bez lekárskeho predpisu. Pokiaľ skutočne dôjde k ich použitiu, zrejme sa naplnia naše predpoklady, ktoré vnímajú riziko nie iba v ich oficiálnom používaní v súlade s SPC, ale aj a hlavne v nelegálnom výdaji vo verejných lekárňach.
Pred pár rokmi štatút lieku vydávaného bez lekárskeho predpisu - a teda aj bez lekárskeho dohľadu - získali tzv. "tabletky po". Teda dnes žena v akomkoľvek veku môže užívať vysoké dávky hormónov bez nutnosti aspoň základného gynekologického dohľadu. Pojem "reprodukčné zdravie" tak nadobúda oveľa širšie charakteristiky ako doposiaľ a je jasné, že sa dotýka aj farmaceutov.
Je mylné domnievať sa, že farmaceut spĺňa iba logistickú úlohu na ceste lieku k pacientovi. Na uvedených príkladoch je zrejmé, že v oblasti prvolíniovej konzultácie musí práve farmaceut vedieť minimálne identifikovať a pomenovať potenciálne riziká súvisiace s užitím akéhokoľvek lieku. A v hraničnej téme reprodukčného zdravia ide nie iba o vedomosti farmakologické, ale aj o otázky psychologické, bioetické a otázky právnej zodpovednosti.
Preto slovenská lekárnická komora s poctou a potešením prijíma odborné partnerstvo konferencie "Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu". Skúsenosti s prácou Komory pre medicínske právo dovoľujú vysloviť predpoklad, že pôjde o prudko profesionálnu, možno mierne konforontačnú, ale určite veľmi prínosnú zmes odborných názorov, postojov a záverov. Verím, že aktívna účasť farmaceutov dôkladne prispeje k tejto charakteristike.“

Partnerstvo, ktoré si nesmierne vážime, umožní nielen poskytnúť účastníkom konferencie poznatky a názory čelných predstaviteľov Slovenskej lekárnickej komory, ale členovia SLEK-u budú môcť získať aj kredity za účasť.
 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI