english version

Aktuality / MUDr. Darina Sedláková, MPH za Kanceláriu WHO na Slovensku vyjadruje podporu konferenciiReprodukčné zdravie a reprodukčné práva tvoria jednu z významných politík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Potrebu odbornej diskusie o aspektoch tejto témy podčiarkuje aj MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensko ktorá konferencii vyjadrila svoju podporu a prijala záštitu nad jej konaním a pri tejto príležitosti uviedla: „Otázky a odpovede v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia v demokratických spoločnostiach nemajú a ani nemôžu mať jednu definitívnu odpoveď. Aj keď základné princípy ochrany zdravia a života vyplávajúce z medzinárodných dohôd a noriem sú rovnaké, veľa záleží na hodnotách, ktoré sú pre danú krajinu rozhodujúce. Tie sa odvíjajú od historických, kultúrnych a náboženských koreňov, a nie raz aj od politických ambícií niektorých strán alebo jedincov. A pritom hlavným princípom demokracie je diskusia a hľadanie vzájomne akceptovateľného konsenzu pre všetkých zainteresovaných. WHO zdôrazňuje, že ženám a dospievajúcim dievčatám má byť zabezpečený prístup k takej škále služieb súvisiacich so sexuálnym a reprodukčným zdravím, aby sa mohli kvalifikovane a slobodne rozhodnúť o tehotenstve a rodičovstve. Kancelária WHO na Slovensku prevzala záštitu nad konferenciou „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“, pretože jej cieľom je vytvoriť priestor na odbornú diskusiu o mnohých otázkach týkajúcich sa medicínskeho, bioetického, psychologického a právneho rámca, ktorý je alebo má byť na Slovensku vytvorený pre reprodukčné zdravie žien. “
Je nepochybné, že fenomén znižovania prirodzenej plodnosti, ktorý je možné sledovať v západnej Európe, no v posledných rokoch aj na Slovensku vyžaduje, aby sme témy, ktoré sa starostlivosti o reprodukciu týkajú nerozoberali „sterilne“ vo vnútri jednotlivých odborov, ale naopak v spoločnom dialógu. Tento dialóg prezentuje aj snaha organizátorov zainteresovať do príprav a programu konferencie zdravotnícke komory, odborné organizácie, štátne orgány, univerzity a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Sme presvedčení, že práve preto je kooperácia s Kanceláriou WHO na Slovensku pre realizovanie tohto podujatia dobrou správou.
 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI