english version

Aktuality / Záštitu na konferenciou prevzal primátor Košíc - MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.Príprava konferencie je v plnom prúde. Aktuálnosť zvolenej témy ktorá sa týka reprodukčného zdravia a to nielen z pohľadu medicíny ale celkovo ako spoločenskej otázky reflektujú nielen odborné organizácie ale aj samospráva.

Sme veľmi radi, že tak ako na predošlých konferenciách, ktoré organizovala Komora pre medicínske právo – MEDIUS, aj nad konferenciou Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu prevzal záštitu primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. V súvislosti s tým primátor mesta Košice uviedol: "Ako primátor mesta Košice a lekár som s potešením prevzal záštitu nad medzinárodným podujatím, ktorého zorganizovanie považujem za veľmi dôležité a zároveň vítam, že sa koná práve v Košiciach. Správna diagnostika a komunikácia medzi lekárom a pacientkou, právne nastavenie asistovanej reprodukcie, riziká domácich pôrodov, hormonálnej antikoncepcie a problematika rizikových zákrokov v gynekológii a pôrodníctve, to sú len niektoré z mnohých závažných tém, o ktorých budú na svojom stretnutí diskutovať odborníci zo Slovenska i zo zahraničia. Sú to problémy, ktoré sa týkajú nielen samotných žien, ale ich riešenie ovplyvňuje celú spoločnosť, jej ďalší vývoj a smerovanie. Preto želám nám všetkým, aby konferencie tohto zamerania a významu prinášali riešenia a závery, ktoré budú kompetentní schopní zapracovať do reálnej každodennej praxe a skvalitniť tak mimoriadne dôležitú oblasť zdravotníckej starostlivosti."

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI