english version

Aktuality / Program konferencie v prípraveOtázky reprodukčného zdravia nie sú doménou iba medicíny, ale rovnako aj iných odborov.

Právo, psychológia, sociológia, bioetika či teológia sú odbormi, ktoré spolu s medicínou riešia výzvy týkajúce sa starostlivosti o reprodukčné zdravie ženy. Program konferencie bude preto obsahovať vstupy špecialistov z rôznych oblastí praxe. Plodnosť, či neplodnosť, správna diagnostika, prevencia, zodpovednosť pri pochybeniach, potreba komunikácie medzi zdravotníckym personálom či pacientkou,  výzvy multiodborovej spolupráce pri asistovanej reprodukcii, pôrodoch, či ďalších vybraných zákrokoch – ako sa na tieto otázky pozerá lekár, právnik, bioetik či psychológ? Program je pripravovaný v kooperácii právnikov, lekárov a bioetikov a jeho štruktúra by mala byť známa v horizonte nasledujúcich mesiacov. Ak máte návrhy alebo zaujímavé podnety ktoré súvisia s nastolenou problematikou neváhajte nás inšpirovať a kontaktujte nás emailom na konferencia@medius.sk

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI