english version

08 | 04 | 2014

Kontakt na členov organizačného tímu


V prípade záujmu o vyjadrenia pre média, si Vám dovoľujeme dať do pozornosti nižšie uvedené e-mailové kontakty na členov organizačného tímu konferencie, ktorí Vám veľmi radi zodpovedajú všetky Vaše otázky súvisiace s konferenciu Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu, prípade s ďalšou činnosťou Komory pre medicínske právo Medius.
// prečítať celú aktualitu08 | 04 | 2014

PRIBLÍŽENIE DRUHÉHO DOPOLUDŇAJŠIEHO BLOKU DRUHÉHO KONFERENČNÉHO DŇA


Konferencia Reprodukčné práva ženy v centre záujmu sa uskutoční 10. a 11. apríla 2014 v Konferenčnej sále - KOŠICE HOTEL, Moldavská cesta II. 51, Košice
// prečítať celú aktualitu04 | 04 | 2014

Priblíženie prvého dopoludňajšieho bloku druhého konferenčného dňa


Konferencia Reprodukčné práva ženy v centre záujmu sa uskutoční 10. a 11. apríla 2014 v Konferenčnej sále - KOŠICE HOTEL, Moldavská cesta II. 51, Košice
// prečítať celú aktualitu31 | 03 | 2014

Výška pridelených kreditov od jednotlivých komôr za účasť na konferencii


účastníkom konferencie oznamujeme výšku pridelených kreditov v rámci jednotlivých stavovských organizácii
// prečítať celú aktualitu26 | 03 | 2014

Program 1. konferenčného dňa


Predstavujeme Vám program 1. konferenčného dňa medzinárodnej konferencie "Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu"
// prečítať celú aktualitu21 | 01 | 2014

PROGRAM KONFERENCIE A VYSTUPUJÚCI


dovoľujeme si Vám predstaviť hostí, ktorí vystúpia na konferencii „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“
// prečítať celú aktualitu16 | 12 | 2013

Slovenská spoločnosť patológov odborným partnerom medzinárodnej konferencie


Ďalším odborným partnerom medzinárodnej konferencie „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“ sa stala Slovenská spoločnosť patológov.
// prečítať celú aktualitu12 | 12 | 2013

Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky v otázke domáceho pôrodu


sumár uznesenia Ústavného súdu Českej republiky, v ktorom sťažovateľka namietala porušenie práva na súkromný život nedostatočnou právnou úpravou domácich pôrodov (sp. zn. Pl. ÚS 26/11)
// prečítať celú aktualitu02 | 12 | 2013

Posledná možnosť registrácie za zvýhodnenú cenu


Dovoľujeme si upozorniť všetkých záujemcov o účasť na medzinárodnej konferencii „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“, že máte možnosť registrácie za zvýhodnenú cenu 80 € už len posledný mesiac.
// prečítať celú aktualitu30 | 10 | 2013

Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť odborným partnerom konferencie


všetkým účastníkom a záujemcom o účasť na konferencii „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“ s radosťou predstavujeme ďalšieho významného odborného partnera.
// prečítať celú aktualitu14 | 10 | 2013

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. odborným partnerom


Na základe predchádzajúcej úspešnej spolupráci môžeme všetkým záujemcom a účastníkom konferencie s potešením oznámiť, že aj v rámci tejto medzinárodnej konferencie sa Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, v.v.i. stal našim odborným partnerom
// prečítať celú aktualitu04 | 10 | 2013

Upresnenie hlavných konferenčných tém


V rámci prípravy programu konferencie boli upresnené hlavné konferenčné témy, ktoré boli rozdelené do štyroch blokov. Tak ako minulý rok, aj tento nás čakajú dva zaujímavé konferenčné dni.
// prečítať celú aktualitu01 | 08 | 2013

Posledný mesiac zvýhodnenej výšky konferenčného poplatku


Dovoľujeme si záujemcov o účasť na konferencii „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“ upozorniť, že začal plynúť posledný mesiac, v ktorom sa ešte môžete zaregistrovať za zvýhodnenú výšku poplatku v hodnote 70 €.
// prečítať celú aktualitu18 | 07 | 2013

Slovenská komora psychológov ďalším odborným partnerom konferencie


Po uzavretí odbornej spolupráce so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskou lekárnickou komorou a Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach sme uzavreli dohodu o odbornej spolupráci so Slovenkou komorou psychológov.
// prečítať celú aktualitu09 | 07 | 2013

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek odborným partnerom konferencie


Po obojstranne úspešnej odbornej spolupráci pri realizácii konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ môžeme s hrdosťou oznámiť, že aj pri konferencii „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“ sa Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek stala odborným partnerom
// prečítať celú aktualitu01 | 07 | 2013

Spustenie ONLINE registrácie


Na konferenciu môžete zaregistrovať už aj prostredníctvom ONLINE prihlášky, ktorú sme pre Vás spustili.
// prečítať celú aktualitu24 | 06 | 2013

Slovenská lekárnická komora odborným partnerom konferencie


S potešením Vám môžeme oznámiť, že Slovenská lekárnická komora sa stala odborným partnerom konferencie „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“, na základe čoho sa pri realizácii tohto podujatia môžeme opierať o podporu a odbornosť predstaviteľov SLEK-u.
// prečítať celú aktualitu11 | 06 | 2013

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa stala odborným partnerom konferencie


Medicínske právo ako oblasť právneho systému v našej spoločnosti sa dostáva do čoraz väčšieho povedomia a záujmu tak odbornej verejnosti, ako aj študentov práva, čoho dôkazom je aj Klinika medicínskeho práva, ktorú pre svojich študentov otvorila Právnická fakulta UPJŠ Košice.
// prečítať celú aktualitu06 | 06 | 2013

MUDr. Darina Sedláková, MPH za Kanceláriu WHO na Slovensku vyjadruje podporu konferencii


Reprodukčné zdravie a reprodukčné práva tvoria jednu z významných politík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
// prečítať celú aktualitu03 | 06 | 2013

Záštitu na konferenciou prevzal primátor Košíc - MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.


Príprava konferencie je v plnom prúde. Aktuálnosť zvolenej témy ktorá sa týka reprodukčného zdravia a to nielen z pohľadu medicíny ale celkovo ako spoločenskej otázky reflektujú nielen odborné organizácie ale aj samospráva.
// prečítať celú aktualitu03 | 06 | 2013

Program konferencie v príprave


Otázky reprodukčného zdravia nie sú doménou iba medicíny, ale rovnako aj iných odborov.
// prečítať celú aktualituGENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI